Otohito  Moriyasu

森安音仁

1998年 大阪府出身

2021年 大阪芸術大学工芸学科ガラス工芸コース 卒業

              富山ガラス造形研究所 研究科 入学

 

制作コンセプト

内面的な感情や日々の空想をガラスで制作しています。