TSUGUMI  TANAKA

20x20cm

 

 

edition10

 

 

 

 

380 euro

48000yen